Barbara Kawalec - portret

O mnie

W latach 2000-2005 studiowałam malarstwo i projektowanie graficzne na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom główny robiłam w pracowni malarstwa prof. Macieja Bieniasza, a dyplom dodatkowy w pracowni plakatu prof. Romana Kalarusa. Pracę pisemną “Teoria kolorów Goethego” pisałam u pani doktor Doroty Głazek. W roku 2010 moja praca pisemna została opublikowana w tomie “O Świecie i obrazach Świata, vol. II. Prace magisterskie i licencjackie studentów ASP w Katowicach” pod redakcją Mieczysława Judy.

Obecnie pracuję jako grafik i front-end developer w firmie informatycznej w Gliwicach. Specjalizuję się w projektowaniu i kodowaniu responsywnych stron internetowych.

Flickr