Rysunek (2010)

Drzewo

Drzewo

50 × 70 cm
lawowany rysunek piórkiem